Naši autoři

PhDr. Mgr. Dávid Dömény, MBA

Publikace se zaměřuje na význam řízení lidských zdrojů (HRM) jako klíčového prvku pro efektivní management a leadership v oblasti komerční bezpečnosti. Autor sám profesně i akademicky působí v oblasti komerční bezpečnosti. Autor analyzuje hlavní přínosy HRM pro komerční bezpečnost, včetně zásadních principů, atributů a strategických cílů spojených s personální strategií. Zvláštní pozornost je věnována moderním technologiím a jejich vlivu na řízení lidských zdrojů, motivaci zaměstnanců a odměňování. Publikace se dále zabývá řízením pracovního výkonu a motivací zaměstnanců v komerční bezpečnosti, včetně analýzy leadershipu a jeho vztahu k aktuálním trendům a problémům v oblasti bezpečnosti. Autor rovněž diskutuje vybrané nástroje strategické analýzy, jako je SWOT analýza nebo Porterova analýza, a jejich aplikaci v kontextu komerční bezpečnosti. V poslední části publikace se autor zaměřuje na aktuální problémy a trendy v managementu a leadershipu, včetně dopadů a vlivů pandemie COVID-19, konceptu Age Managementu a vzdělávání zaměstnanců nad 50 let věku i jejich uplatnění v segmentu komerční bezpečnosti. Důraz je kladen na společenskou odpovědnost a specifika řízení malých a středních soukromých bezpečnostních firem. Publikace poskytuje komplexní pohled na roli řízení lidských zdrojů a managementu v oblasti komerční bezpečnosti, s důrazem na aktuální trendy a výzvy i příležitosti v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu.

The yellow car

Jana Jurečková

Na jak dalekou cestu se musíme vydat, abychom našli své poztrácené
sny?
Po té, co vydala romantický milostný příběh „Nejkrásnější z orchidejí“
předkládá Jana Jurečková čtenářkám další poctivé čtení pro ženy.
Alžběta Lichtenbergová měla zdánlivě vše – spokojené manželství,
dobrou práci, dospělé děti a pohodlný život v krásném domě. Jediný
okamžik nešťastného rozhodnutí ale změnil vše. Tragická ztráta Alžbětu
uvrhne do temnot zoufalství. Avšak místo toho, aby se ponořila
do beznaděje, rozhodne se pro nečekaný útěk. Srdce ji vede k nákupu
motorky a k odvážné cestě do neznáma. Její pouto s nově získanou
svobodou ji zavede na břeh jezera Lago di Garda. Na své dobrodružné
pouti se setkává s lidmi, kteří jí otevřou nové obzory.
Mezi úzkými uličkami městečka Brenzone sul Garda objeví Alžběta
nový smysl života. A když potkává charismatického Marcella, který
sdílí její vášeň pro jízdu na motorce, zjišťuje, že lásku lze najít i v nejneočekávanějších
situacích.
Skrze Alžbětinu cestu objevujeme, že i z nejhlubšího smutku může
vzejít láska, a že pravá síla spočívá v odvaze dát šanci novým začátkům.
Román The yellow car je příběh o ženě, která ztratila vše, ale našla
sebe sama.

Nejkrásnější z orchidejí

Jana Jurečková

Johanka Chrabrá je státní zástupkyně, které se podařilo objasnit zločin,
odhalila mezinárodní síť pašeráků přísně chráněných orchidejí.
O svém životním úspěchu jede přednášet na konferenci Wildelife
crime, organizovanou maďarským Ministerstvem spravedlnosti.
Na své cestě potkává sympatického Lukáše, elegantního Larse
a především rytířského Arpáda, který jí odhalí všechny krásy Budapešti
a poklady maďarské kuchyně.
Tato kniha není jen křehkým milostným příběhem dvou lidí, jejichž
cesty se na tři dny protnou v čarovném městě, ale může posloužit
i jako přesný a podrobný průvodce Budapeští.
Spolu s Johankou se čtenářky mohou projít po Andrássyho třídě,
navštívit lázně Gellért a Széchenyi, přejít Alžbětin most a projít starou
Budu, listovat v básních od Sándora Petőfiho a také ochutnat magyar
kávé, langoše a pravé halászlé a nakonec prožít nezapomenutelný večer
v opeře.

Slušné vtipy o víře a různorodých věřících


Petr Herout

…slušné znamená
za a) nesprosté vtipy
b) slušná-hodnota (výběr těch lepších náboženských
anekdot)
c) slušné je i to, že se setkalo takové množství ´vtipů
tohoto druhu´ v jedné knížce
d) přes čtyřicetileté sbírání… (…tady je zase ´slušná´
/ta/ doba sbírání.)

Začátky některých vtipů, nechť poslouží jako představa toho, co
v knize je :
Žena je prý stvořena z Adamova žebra…
Izraelský archeolog na poušti vykopal…
To se po čase setkali Kohn a Roubíček…
Farář, rabín a imám přijdou do baru…
Členové jisté fanatické sekty se obrátí na…
Během jedné živé ekumenické diskuze…
U dveří Dvořákových zazvoní Svědkové…
Duchovní v jedné malé skotské obci se…
…a víš co, raději se do knížky podívej !

S davidovou hvězdou

Dušan Čermák

Knihy jsou tu od toho, aby se psaly a byly v nich příběhy, které
dokáží připomínat dobu minulou, byť ne zrovna příjemnou. Ale, i
v době méně příjemné se najde plno radostných okamžiků a ty je
potřeba sdělovat dál.
Kniha pod Davidovou hvězdou, vypráví příběh dvou židovských
chlapců za druhé světové války. Narodili se milujícím rodičům, měli by
před sebou plnohodnotný život, kdyby do něho nevstoupila lidská hloupost,
snaha se nadřazovat a podmanit si všechno.
Příběh začíná na letním skautském táboře. Takový tábor je plný
her, dobrodružství, sportování, ale i vzdělávání se v nejrůznějších zajímavých
činnostech. Tábor s sebou přináší prohloubení vzájemné
soudržnosti, kamarádství a vztah k poctivému a správnému jednání.
Příběh se postupně přenese do drsné reality druhé světové války, kdy se
chlapci snaží za pomoci mnoha dobrých lidí přežít.
Hoši popisují jednotlivé příběhy, tak jak je vnímali a prožili.
Válka jim přinesla nejen ztrátu bližních, ale i poznání jak dospělí
lidé mohou jednat. Dětský svět je postaven na roven světa dospělého,
bez možnosti volby.
Najdou se však i chvíle kdy se jim na krátkou chvíli podaří vrátit se
do svých chlapeckých let a tento čas prožívat bez starostí.

Závěr knihy je i závěrem druhé světové války.
Dostanou se chlapci do svého nového domova?
Setkají se i se svými rodinami?
To už se dozvíte v knize.
Kniha je ilustrovaná v odstínech šedi.

Liščí proroctví – ztracený dědic

Adéla Jedlitschková

Ztracený dědic trůnu je naživu.

Chystá se svrhnout Cadwaldera?

Sourozenci Julianne a Niels se s Erikem dostávají do neznámého světa, aby zachránili svého uneseného otce. Zároveň se světy začala šířit zpráva, že právoplatný následník trůnu, syn Erega, je naživu. Cadwalderova touha nashromáždit všechny mince sílí společně se strachem o svůj trůn, o který ho může dědic připravit. Postupně se odkrývají dávná přátelství, která procházejí zkouškou důvěry. Sourozenci stojí před rozhodnutím, zda dát na své dosavadní zkušenosti, nebo odpustit a uvěřit svým nepřátelům. Podaří se Julianne a Nielsovi zastavit Thomase a zachránit jejich otce? Odolá ztracený dědic intrikám a nasedne konečně na svůj trůn?

Již podruhé se přeneste se do světa magických stvoření, mrštných cylterů, vychytralých lifarů, odvážných dyretů a mnohých dalších.

Gauneři z mydlárny & Čocht baroni

Jiří Vodička

Končící druhá světová válka a poválečné období v pohraničí severních Čech, v příbězích mladistvých teenagerů. Přátelství, nezkrotnost romantika, dobrodružství, humor, podnikavost, odehrávající se v těchto dvou příbězích.

Gauneři z mydlárny
Poslední dny, kuratoria a osudů jeho chovanců s končící druhou světovou válkou, zřízeného v severních Čechách Německým úřadem pro rasovou čistotu, v bývalém sídle mýdlového magnáta, pro chlapecké chovance, internované do toho to zařízení, na převýchovu z rodin, nezaručujících rasovou čistotu Německého národa, pokud v jednom z rodičů internovaného chovance nekoluje v žilách árijská krev.

Čocht baroni
Poválečné severní Čechy, s budovatelským nástupem do totalitního režimu, pod budoucím názvem Rudý sever, s rozvíjejícím se průmyslem, znárodňováním s důlní uhelnou těžbou, v níž podniká skupina mladistvích teenagerů, na rozhraní novodobé zákonné moci, neuznávající nově vznikající socialistické zřízení, podporované diktaturou Sovětské moci.

napsal

Jiří Skřivánek

ilustrovala

Věra Skřivánková

„Je to úplně na houby.“ To není hodnocení dnešního počasí, současného dění ani obsahu něčí peněženky. Řeč je o pohádkové knížce houbičkami jenom překypující. Zajímá tě příběh nešťastného hříbku, jenž ve svém okolí nemá žádného parťáka, muchomůrek, které zachrání zraněného chlapce díky své zářivě červené barvě, chorošů, jež pomohou mláděti žluvy hajní a mnoho dalších?

Pak nesmí Pohádky na houby chybět ve tvé knihovně. Kromě milých mírně vzdělávacích příběhů je kniha plná dokreslujících ilustrací.

Marie Vránová

Příběhy a pohádky z naší krásné zahrádky

Víte o tom, že každou zahradu obývají víly a skřítkové, starající se o všechny stromy, rostliny a květiny? A možná ani netušíte, že pokud jsou v rodině malé děti, na zahradě žijí také spánkové víly, které vyprávějí dětem pohádky pro dobré usínání.
Právě takovou zahradu navštívíme a prožijeme nejrůznější dobrodružství s jejími dalšími obyvateli. Setkáme se s motýlkem, ptáčkem, veverkou, housenkou, mouchou nebo se žížalou. Poznáme rodiče a jejich tři děti, pochopíme, jak může postupně vznikat krásná zahrada, kterou si užívá celá rodina.
Zároveň odhalíme tajemství spánkových víl – v jejich jménech a v jejich pohádkách, naučíme se s nimi básničky i písničky a zjistíme, že úplně nejlepší je, když knihu čtou společně děti a rodiče. Víte proč? Odpověď najdete po jejím přečtení.

Sebastian Prax

Hledání střední cesty

Student přírodních věd Sebastian se na výpravě do Španělska setkává s komunitou hnutí hippies. Netuší, že tahle cesta změní celý jeho život!
Po návratu do Prahy začíná žít podle vlastních pravidel a vnášet volnost do svého studia, které brzy opouští a odlétá do Himálaje, kde tráví dva měsíce s buddhisty a staví hokejové hřiště. Na severu Indie prožívá tragikomické příběhy, projíždí nejvyšší průsmyky světa na motorce, poznává lidi z různých kultur a objevuje malinkaté nevšední moudrosti, díky nimž začíná realizovat svou vnitřní svobodu.
Po návratu do velkoměsta opět upadá do vyčerpávajícího koloběhu studia a práce. Moderní paradigma uspěchané společnosti o půl roku později transformuje výpravou do Maroka a znovu do Himálaje.
Druhá cesta do Indie i zkušenost s hnutím Rainbow Family je přímým manifestem umělecké kreativity, individuálního božství a láskyplného života, který je založen na hlubokém plynutí v přítomnosti. Duševní klid vyživuje všechny součásti lidského bytí a přináší skutečnou radost. Radost, v jejíž existenci doufal při dlouhých meditacích na balkóně studentského bytu na Arbesově náměstí.

Jiří Diepolt

Svět není je černobílý

V ruce držíte knihu krátkých básní psaných s lehkou (sebe)ironií. Verše se dotýkají jak „klasických“ témat zahrnujících ženy, muže a vzájemné vztahy, tak lehce filozofických témat smyslu života, lásky, duše, stárnutí, života či smrti.

Autor básní, pro něhož představovala tvorba básnické prvotiny určitou formu terapie, čerpá inspiraci ze své barevné životní zkušenosti z téměř třicetiletého manželství, neustálého pozorování světa a nepřímo z genů svého otce, též amatérského básníka.


Silvie Hermann

Kde domov můj

V letech po sametové revoluci se Jirka rozhodne riskovat a vydá se za oceán do USA, stejně jako další tisíce mladých lidí z Československa. Jiří, Zdeněk, Aneta, Karel, Jarda, Pavel a Kateřina se snaží přizpůsobit novému prostředí. Musí se vyrovnat s jazykovou bariérou, odlišným způsobem života a hodnotami, s tím, že jsou odkázáni sami na sebe. Málokterý z nich tu chce navždy zůstat, ale z několika měsíců je rok, z jednoho roku pět, deset, někteří si zakládají rodiny a pořizují dům, na který by si doma těžko za několik let našetřili.

Erika se mezi nimi ocitá vlastně náhodou, chce zkusit žít jinak a jinde, neboť se jí hroutí osobní život. Je jiná než ostatní, vzdělaná, citlivá a romantická, zatímco chování a jednání mnohých ekonomických imigrantů je povrchní a pragmatické. Karel ji miluje, Jirka tvrdě pracuje, tak jako Zdeněk, Jarda podvádí, Jitka škudlí, Aneta s Kateřinou se baví… Každý z nich má vlastní životní náplň a cíl, ale spojuje je touha po lepším životě. Kdo z nich nakonec uskuteční svůj Americký sen?

Stanislav Pata

Portréty krok za krokem

Zábavný a jednoduchý průvodce při kresbě portrétů. V úvodu knihy naleznete praktické rady pro kreslení portrétů, seznam výtvarných potřeb a různé techniky stínování. Následuje užitečný návod kresby jednotlivých částí lidské hlavy z různých úhlů. Většinu knihy pak tvoří příklady portrétů s ukázkou postupu kresby.

Zdeněk Lebl

Selfie s andělem

Leblova poezie je poezií zvuku, poezií žonglující s tóny, s témbrem, poezie veršů natěšených na blížící se rým či asonanci…
Schopnost rozvinout podnět či pocit do zvukového ohňostroje nechává vítaný prostor pro formulování pocitů člověka, který na život i svět kolem kouká z nadhledu, s patřičnou dávkou odstupu, skepse a ironie. Nejde však o žádné veršování zahořklého zestárlého muže. Jsme pořád ve světě znělosti a imaginace, kde ale vládne vyváženost. Slova dál spěchají za dalšími zvukovými efekty, ale nesou význam, drží tvar i téma a prozkoumávají temné hlubiny. Namísto žonglování se slovy se tu básnicky vyslovují pocity a postoje, které mají v sobě hořkou vyrovnanost, nostalgii a hloubku.

Tomáš Novotný

Veršovánky zbožné manželské depresivní zdravotní ostatní

Tomáš Novotný (*1952) je hudebník a teo­log, absolvent Pražské konzervatoře a boho­slovecké fakulty, habilitovaný v obo­ru reli­gionistiky na Univerzitě Karlově v Praze. V současné době působí jako docent na Filosofické fakultě Ostravské univerzity.

Zuzana Svěží

Nultý rozměr života

Jsem autorkou dvou knih, kde skrze humorně dramatický příběh zpochybňuji zažité vzorce výchovy dětí a přístup společnosti k mladším či níže postaveným jedincům.
Jsem zastánkyní názoru, že by každá maminka, každý rodič měl při výchově jednat vědomě a současně tak, jak intuitivně cítí. Ať už se rozhodne následovat radu jakéhokoli poradce, terapeuta, psychologa či směru ohledně přístupu k dětem, vždy by toto jednání mělo být v souladu s vnitřním nastavením stávajících rodičů. Láskyplné poradenství a podporu rodičům jedenadvacátého století poskytuji na www.svezidite.cz
Protože rodiče a jejich vliv, především však jemný a láskyplný přístup k dětem jsou alfou a omegou zdravého vývoje jedince, zdravé společnosti a tedy zdravého světa.
Eliška dospěla. Eliška musela. Eliška porodila. Třikrát.
Jak se nově nabytá role projeví na jejím vnímání výchovných metod? Bude pokračovat ve šlépějích svých rodičů, nebo se od jejich stylu výchovy zcela odkloní? Pokusí se najít zlatou střední cestu? Lze vůbec při výchově dětí nalézt kompromis?
Pokračování románu Na hraně koule nabízí možnost zastavit se v přítomném okamžiku, podívat se na každou jednu situaci očima tady a teď. Absolvovat nejnáročnější meditaci bytí: vnímat jedinečný nultý rozměr života.


Zuzana Svěží

Na hraně koule

Humorem, ironií a nadsázkou protkaný sociálně psychologický román poukazující na chyby společnosti, kterých se z pozice autorit dopouští na mladém, vyvíjejícím se jedinci. Příběh je psán z pohledu dítěte, později adolescenta, pro věrohodnější podání a možnost hlubšího vcítění se do jeho myšlení, prožitků a emocí. Dospívající Eliška má, stejně jako mnozí v jejím věku, dojem, že už zažila všechno a nemá co ztratit. Přitom netuší, že jí život skutečně naservíroval mnohé, a ještě o něco víc…

Jsem začínající, avšak duší celoživotní spisovatelka. Momentálně sdílím domácnost se svým manželem, dvěma pejsky, třemi dětmi, čtrnácti mravenci, deseti kameny a několika květinami. Od narození vnímám život z jiného úhlu pohledu, mám široké spektrum zájmů a ráda objevuji nové věci. Většinu času trávím se svou početnou rodinou, vedle níž se věnuji seberozvoji, sportu, hudbě, umění, a především poradenství zaměřenému na budování porozumění dětem; zejména skrze komunikační metodu přirozené hygieny miminek. Více na www.svezidite.cz

Zuzana Svěží

Lubomír Tomik

Mapa Kontinentu Tvého Srdce

Vydej se do neznáma a objev nový Kontinent, dosud nezmapovanou oblast jednoho lidského srdce.
Jejího srdce.
Vydej se s průvodcem, který přežil coby chodec na špatném místě ve špatnou chvíli, sražení osobním automobilem při rychlosti přes 60 km/h.
Nepozorný řidič řítící se obcí v květnu 2019.
Napsáno po probuzení z kómatu, zážit­cích s tunelem a světlem, po kolech opakujících se operací a rehabilitací.
Zkrátka po chvílích v pekle.
Máš odvahu, vydat se na cestu?

Valerie Čermáková

Známá neznámá Vlasta Pittnerová

Strhující životní příběh Vlasty Pittnerové (1858-1926), první české profesionální spisovatelky, potěší nejen milovníky jejích povídek. Pittnerová byla ve své době velmi oblíbenou autorkou, jejíž dílo obdivovala i o generaci mladší Vlasta Javořická. Životní osud Vlasty Pittnerové by sám vystačil na román: dokázala odejít od násilnického manžela, uživit se literární činností a vybudovat si pozici nejčtenější autorky barvitých příběhů lidí z maloměsta i  venkova v 19. století. Její povídky jsou balzámem na duši a neztrácí na působivosti ani dnes, o čemž svědčí opakované vydávání jejich knih.

Ladislav Nebeský

Experimentální poezie

Ladislav Nebeský (1937-2021) byl vzděláním matematik, jeho profesní život byl spjat
s lingvistickým prostředím Filozofické fakulty UK v Praze.
V 60. letech 20. století patřil k mladší generaci autorů experimentální poezie sdružených
kolem Jiřího Koláře, Josefa Hiršala a Bohumily Grögerové. Své básně v té době publikoval
v českých i zahraničních časopisech, podílel se
na několika mezinárodních výstavách, je zastoupen v antologiích poezie, včetně legendárního Vrhu kostek. Po delší odmlce se k básnické tvorbě vrátil počátkem 90. let. Poezii vystavěnou na zcela nových konstrukčních principech publikoval časopisecky i knižně.
Poezie L. Nebeského je rozdělena do tří chronologicky uspořádaných svazků. Každý je jiný, a přece je něco spojuje. Básně jsou výsledkem stálého experimentování, vyznačují se nápaditostí, mimořádnou formální propracovaností, hravostí, vtipem.

Jaroslav Haidler

Zpověď starého pána

Český novinář je vyslán Pařížskou židovskou obcí na Elbu, aby zde pátral po ukradeném zlatě, ukrytém nacistickými pohlaváry. Povídka Zpověď starého pána vypráví ale i o životě v českém pohraničí zadrátovaném komunisty a odvaze těch, kteří se pokoušeli z totalitní země uniknout.
V pajzlu Sonáta na pražském předměstí se tajně schází hrdina této povídky s policejním detektivem, aby společně odkryli extremistickou organizaci porevolučních stalinistů.
Mladého investigativního novináře, kterého zatknou při reportování z demonstrace v afghánském Kábulu, zachrání taje­mná organizace Moudrých z vězení. Už tak Horká sezóna mladého muže pokračuje nebezpečným reportováním z Wu-chanu o původu coronaviru. Sezóna plná nebezpečí však nekončí ani návratem domů, kde další dobrodružství připraví našemu hrdinovi krásná Viktorie.
Ještě dlouho po konci druhé světové války působili v německé politice i úředním aparátu bývalí nacisté. O jejich seznam zakopaný v Jizerských horách má zájem izraelský Mosad i bývalí nacisté. Co začne tenisovým turnajem bezpečnostních složek v Berlíně, pokračuje špionážní Poslední hrou. Co skrývají materiály KGB v moskevském archivu o minulosti budoucího prezidenta Václava Klause a kdo má zájem na jejich zničení?
Vlivného politika naleznou oběšeného na mostě přes dálnici vzbudí zájem novináře. Byla to takzvaná Krásná sebevražda, nebo vražda? A pokud si politik nevzal život dobrovolně, kdo a proč ho nechal zabít?

Jitka Kňourková

Lubomír Poživil

Hudba, slovo, režie
Dokumentace práce

Dokumentačně monografická publikace PhDr. Jitky Kňourkové zachycuje divadelní, rozhlasovou tvorbu a režijní práci v nahrávacím studiu režiséra, autora scénické hudby, vysokoškolského pedagoga a zastánce melodramu jako živoucí hudebně­‑dramatické formy prof. Lubomíra Poživila (1927 – 2020). Zahrnuje období od r. 1948 – 2015. Záměrem publikace je podat souhrnný přehled tvorby Lubomíra Poživila v rámci české divadelní a hudební kultury.
Vedle divadelních režií v mosteckém divadle, kde byly tři hry zakázány buď těsně po uvedení nebo před premiérou (Ibsenova Nora-1953, Slomczynského­‑Osamění 1957, Marceauovo­‑Vajíčko 1959) je věnována pozornost kompletnímu scénickému nastudování Trilogie o Hippo­damii Jaroslava Vrchlického/Zdeňka Fibicha v mosteckém divadle v r. 1954 a dalším Poživilovým režijním počinům.
Pražským obdobím na postu ředitele Městských divadel pražských (1972 – 1990) tvůrčí činnost L. Poživila nekončí. V letech 1979 – 1984 natočil v SUPRAPHONu šestidílnou antologii Českého melodramu, doplněnou dvěma díly melodramu světového (1987 – 1989). Šlo o dílo encyklopedické a průkopnické. Tato publikace zachycuje také jeho režijní tvorbu při uvádění koncertních melodramů, a to i ve velkém orchestrálním provedení. Kromě toho se významně zapsal svou autorskou a režijní prací v Českém rozhlase. Autorka zmiňuje především jeho velké cykly věnované tematice slova a hudby, divadla a hudby a také významným osobnostem jako byl Erik Satie, E. F. Burian a mimořádný hudebník a pianista Glenn Gould.

Autor ve své knížce upřímně a bez přikrašlování, s naprostou syrovou otevřeností, hovoří o skutečném lázeňském životě, takovým jaký opravdu je a jak ho měl možnost za svých více jak padesáti lázeňských pobytů poznat. Příběhy, které psal sám život plný napětí, očekávání, touhy, smyslnosti a erotického náboje. Zároveň v plné nahotě ukazuje i negativní charakterové vlastnosti některých lázeňských hostů, které se však bohužel vyskytují v každé společnosti, lázně nevyjímaje. Na druhé straně svoji upřímností, svěžestí a nadýchanou košilatostí, je plný vzrušujících okamžiků a lehkomyslné zábavy. Vydání knihy bylo uvažováno pod názvem Františkolázeňský dekameron, ale protože takovéto každodenní příběhy se odehrávají i ve všech dalších krásných lázních naší země, byl zvolen právě tento. Věřím, že po přečtení příběhu z jedněch z nich, bude s tímto názorem souhlasit velká většina vás, celorepublikových lázeňáků. Ostatním čtenářům můžeme pouze poradit: nebuďte jako autor za jeho mladších let a neváhejte, roky nejde nikdy a ničím nahradit!

Zdeněk Los

Dobrodružné příběhy z kanadských hor a pralesů 4

O autorovi
Autor a manželka Delores žijí na farmě v údolí řeky
Lillooet, protékající jedním z nesčetných údolí Pobřežních
hor Britské Kolumbie. Některé příběhy se odehrávají
na jejich usedlosti, která je rozložena na 35 hektarech
luk, horských svahů a přilehlých bobřích jezírek.
Zde, obklopeni nedotčenou přírodou postavili srub,
stodolu a dřevníky. Velká zahrada, sad, včelín, kurník
a stádo alpak a lam jim zajištují většinu životních
potřeb. Na horských svazích nad domem přezimuje
velké stádo jelenců poskytující maso na celý rok. Zde,
vysoko nad údolím, autor postavil lovecký srub, který je
námětem příbehu Srub a Cesta tmou a vánicí.
To všechno stráži velký černý pes Buddy, který se již
několikrát vrátil zkrvaven z pronásledování vlků a medvědů.
Je to chytrý a statečný pes.
Co je přivedlo do odlehlého horského údolí? Byla
to touha po nezávislosti na uspěchané civilizaci, úniku
z ruchu města a nekonečného životního závodu, který
nikam nevedl.
Jak se autor dostal z malé moravské vesničky na břeh
řeky Lillooet mezi vlky a medvědy? Byla to mladistvá
touha po dobrodružství a též zvědavost jít po stopách
jeho dvou strýců co emigrovali do Britské Kolumbie
v roce 1910. Ty samozřejmě nenašel, ale za to našel nesčetná
dobrodružství o nichž se chce v této knize podělit
se všemi, ve kterých doutná jiskřička zvědavosti o jiném
možném životě a touha prožít dobrodružství, která jsou
snad možná jen v člověkem nezkrocené přírodě.
Jeho zájmy jsou lyžování, tenis, šachy, cestování,
lovení a rybaření, čtení, kanoistika, výlety kajakem v pobřežních
vodách Pacifiku a samozřejmě psaní. Autor momentálně
pracuje na páté knize Dobrodružných příběhů
z kanadských hor a pralesů.

Jiří Vodička

Mezibořští čiperové

Víte co to jsou Španělské mušky? Jak využít v terapii duševních nemocí parní stroj?
Proč se hodí mít za kamaráda faráře? O tom vše že stáří, se dá prožít i aktivně, se zážitky všeho druhu, se dočtete, v knížce Jiřího Vodičky. Mezibořští čiperové.
Příběhy veselé i dojemné, o lásce a naději i vypočítavosti a lakotě v nichž nacházíme poznání, že vůlí k životu a optimismus, nemusí člověk ztrácet v žádném věku.
Povídky čerpají ze skutečných příběhů, ale jsou doplněny i humornou nadsázkou. Autor se inspiroval skutečnými zážitky, které fiktivně ztvárnil do jeho pobytu v pečovatelském domově pro seniory v malebném podkrušnohorském městečku a akcí Českého rozhlasu s názvem Ježíškova vnoučata, jejímž cílem je upozornit na osamělé seniory.
A pokud si vážený čtenáři, otevřete mou knihu na stránce s povídkou, Sladké nic nedělání a během pročítání prvních vět toho to příběhu, se Vám objeví ve tváři úsměv, který Vás bude doprovázet po celou četbu mých povídek, budu velice potěšen a Vy se stanete pábiteli, lehké a zábavné četby, tak jako jsem já.


Josef Semecký

Lázeňský dekameron

Autor ve své knížce upřímně a bez přikrašlování, s naprostou syrovou otevřeností, hovoří o skutečném lázeňském životě, takovým jaký opravdu je a jak ho měl možnost za svých více jak padesáti lázeňských pobytů poznat. Příběhy, které psal sám život plný napětí, očekávání, touhy, smyslnosti a erotického náboje. Zároveň v plné nahotě ukazuje i negativní charakterové vlastnosti některých lázeňských hostů, které se však bohužel vyskytují v každé společnosti, lázně nevyjímaje. Na druhé straně svoji upřímností, svěžestí a nadýchanou košilatostí, je plný vzrušujících okamžiků a lehkomyslné zábavy. Vydání knihy bylo uvažováno pod názvem Františkolázeňský dekameron, ale protože takovéto každodenní příběhy se odehrávají i ve všech dalších krásných lázních naší země, byl zvolen právě tento. Věřím, že po přečtení příběhu z jedněch z nich, bude s tímto názorem souhlasit velká většina vás, celorepublikových lázeňáků. Ostatním čtenářům můžeme pouze poradit: nebuďte jako autor za jeho mladších let a neváhejte, roky nejde nikdy a ničím nahradit!

Jan Kazík

Hamižnost

Odvážné, divoké a pálivé; nechce se věřit, že Hamižnost pochází ze střední Evropy.
The Anchorage Morning Shards

Po přečtení Hamižnosti jsme si oddechli, jaké štěstí, že žijeme v Rusku.
Kamčatskije Izvestija

Jako lehký vánek od moře za soumraku, jako tříštivá bouře z hor, též za soumraku, tak k nám přišla Hamižnost.
上海的文学气息, Literární vůně Šanghaje

Veru hej, aj u nás máme mamonárskych pažravcov, ale nie takých ako bratia Česi v Hamižnosti. Ešte väčší dojem by v knihe urobilo niekoľko pesničiek o vidieku.
Levočský železničiar

Jan Ladislav

Jak to bylo ve světě – nové filmové povídky

Jak se v tanečních nechlubit Kunderou!
Jak neuspěl český vodník!
Jak velcí teoretici zase jednou v hospodě prohráli!
Anebo o tom, jakou hru vlastně hraje výrobní náměstek?
Anebo i o tom, jak to bylo s paní Jiřinkou a jednom oběšeném malíři…

Knihu ilustroval opět Filip Buryán

Dagmar Pekáriková

Naše rodina aneb komunisty nemusím

9. dubna 1952 měl můj děda Antonín Šikula oslavit šedesáté narozeniny a odchod do důchodu. Místo oslavy v rodinném kruhu skončil na více než čtyři roky v komunistickém vězení. O svém zatčení, odsouzení a pobytu ve vězení naštěstí všechno sepsal. To, co prožíval zbytek rodi­ny, když byl děda zatčen a odsouzen, sepsala jeho dcera a moje teta Vlasta.
Jejich zápisky byly pro mne hlavní motivací k napsání knihy o životě naší rodiny za totality.
Můj příběh však začíná za války, kdy se moji rodiče poznali a domnívám se, že po konci války očekávali, že se jejich život bude odvíjet úplně jinak.
Nástup komunistů a totalitního režimu však jejich představy o budoucnosti změnil. Stejně tak jako osudy a životní cesty mých příbuzných a známých, o nichž se také v knize zmiňuji.

Dovolila jsem si sepsat i příběh o pátrání po ostatcích Dr. Milady Horákové, popravené komunisty v roce 1950, kterého jsem se zúčastnila.

Nebyli jsme hrdiny ani jsme neměli příležitost a odvahu opustit republiku.
Proto jsme zde museli žít a být součástí nesvobodných čtyřiceti let naší historie. Domnívám se, že když si knihu přečtete, pochopíte, proč komunisty nemusím.

Autor a manželka Delores žijí na farmě v údolí řeky Lillooet, protékající jedním z nesčetných údolí Pobřežních hor Britské Kolumbie. Některé příběhy se odehrávají na jejich usedlosti, která je rozložena na 35 hektarech luk, horských svahů a přilehlých bobřích jezírek.
Zde, obklopeni nedotčenou přírodou postavili srub, stodolu a dřevníky. Velká zahrada, sad, včelín, kurník a stádo alpak a lam jim zajištují většinu životních potřeb. Na horských svazích nad domem přezimuje velké stádo jelenců poskytující maso na celý rok. Zde, vysoko nad údolím, autor postavil lovecký srub, který je námětem příběhů Srub a Cesta tmou a vánicí.
To všechno stráží velký černý pes Buddy, který se již několikrát vrátil zkrvaven z pronásledování vlků a medvědů. Je to chytrý a statečný pes.
Co je přivedlo do odlehlého horského údolí? Byla to touha po nezávislosti na uspěchané civilizaci, úniku z ruchu města a nekonečného životního závodu, který nikam nevedl.
Jak se autor dostal z malé moravské vesničky na břeh řeky Lillooet mezi vlky a medvědy? Byla to mladistvá touha po dobrodružství a též zvědavost jít po stopách jeho dvou strýců, kteří emigrovali do Britské Kolumbie v roce 1910. Ty samozřejmě nenašel, ale za to našel nesčetná dobrodružství o nichž se chce v této knize podílet se všemi, ve kterých doutná jiskřička zvědavosti po jiném možném životě a touha prožít dobrodružství, která jsou snad možná jen v člověkem nezkrocené přírodě.
Jeho zájmy jsou lyžování, tenis, šachy, cestování, lovení a rybaření, čtení, kanoistika, výlety kajakem v pobřežních vodách Pacifiku a samozřejmě psaní. Autor momentálně pracuje na čtvrté knize Dobrodružných příběhů z kanadských hor a pralesů.

Vítejte ve veršovaném světě bájných draků a pohádkových víl, kde se ruku v ruce snoubí dětská naivita s moudrostí staletých starců. Vše zahaleno v modravém dýmu kouzelné dýmky, na vše dohlížejícího šamana.

Jihočeská obec Vlksice se svými osadami Stříteží, Dobřemilicemi a Klokočovem se nachází asi 10 km severovýchodně od Milevska. O dalších zhruba 6 km dále na severo­východ od Vlksic se nachází městys Nadějkov. A právě panstvo z Milevska a Nadějkova určovalo historický vývoj zmíněných vesnic, které z větší části připadaly k panství Milevsko a z menší části pak byly součástí panství Nadějkov. Kniha ukazuje průřez historií od první písemné zmínky až po současnost.
Zdejší kraj patřil díky svému kopcovitému rázu a kamenité půdě vždy mezi chudší oblasti. Lidé tu museli projevovat velkou houževnatost a vytrvalost při zajišťování obživy. Bojovali s nepřízní počasí, museli čelit útrapám, které jim způsobovaly války a nemoci. Někteří rodné vsi opustili, když se jim naskytla vidina lepší budoucnosti pro ně a jejich děti v Novém světě. Přesto však si dlouho udržovali svoje zvyky, řeč a kontakty s původní vlastí.
Autorovi se během genealogického bádání o vlastní rodině podařilo shromáždit hodně zajímavých údajů a příběhů ze života zdejších obyvatel z různých historických období. Tyto informace byly čerpány z četných archivních pramenů, ať už jde o matriky, pozemkové knihy, urbáře, historické mapy, ale také kroniky a vyprávění pamětníků. Kniha popisuje dějiny všech zdejších usedlostí a jejich obyvatel, a tak může napomoci zájemcům o vlastní rodinnou historii při hledání předků, kteří v této oblasti žili. Ale i ti, kteří tu své kořeny nemají a nikdy tu delší dobu nepobývali, mohou prostřednictvím knihy získat zajímavé informace o tomto krásném kraji a zdejších místech spojených s historickými událostmi či pověstmi.

Adéla Jedlitschková

Tajemný les, do kterého se všichni bojí vkročit.
Co je za jeho hranicemi? Číhá tam smrtelné nebezpečí, nebo znovuzrození?
Julianne, dcera dřevorubce, je šestnáctiletá dívka, žijící se svým otcem a starším bratrem Nielsem v malém městečku obklopeném temným neprostupným lesem na úpatí Durijských hor. Julianne vždycky toužila po dobrodružství, které by ji vysvobodilo z ubíjející rutiny nudného života v maloměstě. Svět se jí obrátí vzhůru nohama v okamžiku, kdy objeví záhadného mladíka na pokraji smrti. Dozvídá se o liščím proroctví týkajícího se pěti kouzelných mincí, jejichž nashromáždění by poskytovalo velkou moc tomu, kdo je získá. Spolu s bratrem je vtahována do fantastického světa plného magických stvoření a národů střežících si svá umění. Postupně se zamotává do sítě tajemství a přibližuje se tak nebezpečí ztělesněného krutým a bojechtivým králem.
Přeneste se do světa bludiček, anzu, vydfixů, mrštných cylterů, vychytralých lifarů, odvážných dyretů a mnohých dalších. Dobrodružství na vás čeká za hranicemi lesa.

Jaroslav Haidler

Setkání s neskutečnem

Brzy vyjde (okolo 20. 10. 2021)

Čtenáři se dostává do ruky kniha, jejíž text by se mohl stát v krátké době skutečností. Pilot vesmírné lodi je v mezihvězdném prostoru kontaktován někým, kdo mluví stejnou řečí. Po přistání na planetě Tartaros se potkává s bytostmi, které nejsou z masa a kostí. Dozvídá se, že vznikli ze slz svatých otců, které putovaly Vesmírem až se zhmotnily do tvaru, ve kterém je poznává. Nyní ale končí jejich životnost. Proto se obrací na zástupce Modré planety, aby jim pomohl proměnit se v lidské bytosti.

Poznámka: ilustrace na obálce je dílem výtvarníka Petra Šticha. Věřím že i ona přivede ke knize víc čtenářů. TN

Petr Herout

Verše z Bible

Chceš si Bibli přečíst za pouhý jeden den?
Chceš se v Bibli vyznat za pouhopouhý jeden měsíc?
Lze to.
Jako existují programy a kurzy na rychlé zvládnutí cizího
jazyka, tak zde je pro biblického badatele pomůcka,
a ještě zrýmovaná. Stačí projit základním textem této
knížky.
Náročnější badatel se podívá i na „podčárové“ stručné
vysvětlivky. Na konci základního textu jsou přehledné
tabulky a mapy zcelujicí orientaci.
Pro „náročnějšího strávníka“ jsou v závěru knížky další
„dochucovací ingredience“ v podobě zajímavostí souvisejícími
se základním textem této publikace.

https://www.vsechnycestyvedoudomu.cz

Filip Kučera

Všechny cesty vedou domů

Každý má v živote své priority a sny. Odešel jsem změnit svět, a ten svět zatím změnil mě. Navštívil jsem mnoho zemí a proplul spoustou vod, a až na konci své cesty jsem si uvědomil, co je v živote skutečně důležité, na čem mi v životě opravdu záleží. Říká se, že po smrti nám náš život naposledy proběhne před očima, a proto pracuji na tom, aby bylo na co se koukat.

Robert Dark

Zelená pracka

Zelená pracka, Táhni k čertu a Tři ku jedné
Detektivní příběhy ve stylu americké drsné školy a šestákových detektivních románů. Soukromý detektiv Milan Richard se v prvních dvou příbězích neustále dostává do složitých situací. Napínavý děj, časté podrazy a smrtelné nebezpečí při střetech s gangstery a zločinci. Podezřelých je mnoho, ale snadno umírají. A co tajemná bytost, která se vynoří z kalné vody a vystřeluje smrtící tahitské šípy? I americký
detektiv Jerry Doren v posledním příběhu dokáže vybruslit ze složité situace.
Napínavé příběhy, překvapivá vyřešení.

Tomáš Vondra

Můj boj s úzkostí

Skutečný příběh čtrnáctiletého chlapce
Tomáš je čtrnáctiletý chlapec, žák osmé třídy základní školy, který má rád logické úlohy a baví ho hrát na piano. V den pololetního vysvědčení se mu ve třídě stalo něco, co ještě nikdy nezažil – panickou úzkost. Rozbušilo se mu srdce, cítil horkost, vyschlo mu v krku a měl pocit, že omdlí. Chtěl co nejrychleji utéct ze třídy pryč. Nevěděl, co se s ním děje a začal se bát, že zemře. Další dny nechtěl chodit do školy, vlastně nikam. Měl strach, že znovu pocítí úzkost a nebude vědět, co má dělat. Na doporučení psycholožky si začal psát deník, který se nyní rozhodl odtajnit a podělit se s vámi o svůj autentický příběh, jak mu úzkost komplikovala dny, jak s ní bojoval a co mu pomohlo se vypořádat s nastalou situací. K tomu si vymyslel vlastní desatero, jak bojovat s úzkostí. Součástí je matčino vyprávění o Tomášově dětství, kde se již objevovaly náznaky, že jeho psychika není úplně v pořádku.

Jaroslav Haidler

Příběh modré planety

Startovali jsme v roce 2045, tak začíná příběh jednoho z členů posádky vesmírné lodě R-133, který je shodou okolností Čech. Napínavý příběh z blízké budoucnosti, kdy naši planetu zdevastuje jaderná válka mocností a oslabené země si podrobují islámští radikálové. Hrdina se s posádkou vrací na Zem po atomové válce, která proměnila velkou část Severní Ameriky a Eurasijského kontinentu v jadernou pustinu. Astronaut Martin, je po přistání vyslán na Ústecko s úkolem podílet se na obnovení chodu státní správy. Jeho snahu komplikují střety s radikalizovanou islámskou komunitou, která se snaží ovládnout život města. Součástí knihy je i fantasy povídka Knihovna osudů ze země kyklopů.

Jaroslav Haidler

Trumpetové sólo

Každý, kdo má rád Luise Armstronga, by si měl přečíst povídku Trumpetové sólo, která přináší napínavý příběh člověka, jemuž se jazzová trubka stala pomocníkem ve složité zpravodajské hře. Kavárenské blues vás zavede do prostředí mladých lidí snažících se v období totality zachovat si rovnou páteř. Dobrodružná povídka Poslední hra vypráví příběh o lidech, na které bývá často i zákon krátký. A D O N I S je pro změnu příběhem odehrávajícím se v Protektorátu a odkrývá nehezkou tvář některých Čechů. Do doby před 40 lety zamíří čtenář s Vídeňskou krví. Nejedná se o vraždu, ale o koncert famózního houslisty, na kterém byla rozehrána jedna z nejodvážnějších zpravodajských her. Tam u nebeskejch bran je rozverné vyprávění o tom, že datum narození nemá vliv na osud člověka a soubor končí povídkou Atentát na Lenina. Nejedná se o vůdce světového proletariátu, ale o kocoura a jaké trable to způsobilo.

Touha žít

Irena Kásel

Alena je atraktivní žena. Žije život, o kterém snila od dětství. Láska, rodina… Peníze však probudí v jejím manželovi tvář, jakou dosud neznala. Stane se vězněm ve svém těle a paradoxně až těžký úraz na koni jí nabídne šanci znovu začít žít.
Bude mít sílu všechno překonat, zvládnout následky úrazu a vymanit se z koloběhu domácího násilí?
Tato kniha je zrcadlem její duše. Vypovídá o velké vnitřní síle křehké ženy, jejím bolestném prozření a znovunalezení sebe
sama.

Tato kniha je o žene, která chce žít.

Daniela Králová

O duši lesa

Příběhy z liščích strání

Jedná se o skutečný příběh podaný pohádkovou formou. V první části se lesní obyvatelé schází během úplňkové noci u prastarého dubu – vypravěče, který seznamuje mláďata s duší lesa. Všem tvorům sděluje také své obavy o lesní společenství a jako o naději, jim začne vyprávět příběh lidské holčičky, která v lese objeví liščí doupě, a s mláďaty naváže silné pouto.
Zde se začíná odvíjet druhá část knížky – příběhy z liščích strání, která popisuje dobrodružství holčičky a lišáků, kteří spolu poznávají křehkost lesního světa, představují jeho další obyvatele a za laskavého vedení moudrého stromu vypravěče, jsou provedeni dobou jejich dospívání a poznávají koloběh života v přírodě.

Jan Valeš & Libor Schröpfer

Stanice Holýšov…
… vystupovat!


Pouhá tři písmenka – exw. Tři písmenka, pro většinu budoucích čtenářů této knihy zcela neznámá. Bez obsahu a bez významu. Přesto tato tři písmenka, významná v období druhé světové války, zasáhla do osudů tisícovek mužů a žen. A to nejen z území okupovaného Československa, tedy Sudet a Protektorátu Čechy a Morava, ale i z území celé Evropy. Samotné Německo nevyjímaje. Písmenka exw byla totiž výrobní značkou raženou do plášťů nábojů určených pro palubní zbraně německých letadel. Značkou, která tyto náboje identifikovala jako výrobek jednoho z největších muničních závodů na území Sudet. Závodu na první pohled se zcela neutrálním názvem Metallwerke Holleischen. Tedy Kovodělné závody Holýšov. I přes tento nic neříkající název produkoval muniční závod působící v obci Holýšov od roku 1940 do konce války denně tisíce nábojů určených do nábojových komor leteckých kulometů a kanónů. Pro zajištění výroby tak velkého množství munice bylo v holýšovském závodě zaměstnáno až osm tisícovek zaměstnanců. Značnou část potom tvořila pracovní síla pracující na výrobních linkách nedobrovolně. Osoby plnící povinnou službu své říši, nuceně nasazené osoby, váleční zajatci a váleční vězni. O pobytu a osudech právě nuceně nasazených osob v holýšovské muničce vypráví tato kniha.