Stanice Holýšov… … vystupovat

Stanice Holýšov…
… vystupovat!
Jan Valeš & Libor Schröpfer

Žánr: historická, literatura faktu, genealogie, sběratelský výtisk
Formát: 130 x 200 mm
Vazba: V8a pevná lepená
Počet stran: 336
Barevnost: obálka
Náklad: 250 ks
K dostání: Dům dějin holýšovska dumdejinholysovska(a)mestoholysov.cz

Pouhá tři písmenka – exw. Tři písmenka, pro většinu budoucích čtenářů této knihy zcela neznámá. Bez obsahu a bez významu. Přesto tato tři písmenka, významná v období druhé světové války, zasáhla do osudů tisícovek mužů a žen. A to nejen z území okupovaného Československa, tedy Sudet a Protektorátu Čechy a Morava, ale i z území celé Evropy. Samotné Německo nevyjímaje. Písmenka exw byla totiž výrobní značkou raženou do plášťů nábojů určených pro palubní zbraně německých letadel. Značkou, která tyto náboje identifikovala jako výrobek jednoho z největších muničních závodů na území Sudet. Závodu na první pohled se zcela neutrálním názvem Metallwerke Holleischen. Tedy Kovodělné závody Holýšov. I přes tento nic neříkající název produkoval muniční závod působící v obci Holýšov od roku 1940 do konce války denně tisíce nábojů určených do nábojových komor leteckých kulometů a kanónů. Pro zajištění výroby tak velkého množství munice bylo v holýšovském závodě zaměstnáno až osm tisícovek zaměstnanců. Značnou část potom tvořila pracovní síla pracující na výrobních linkách nedobrovolně. Osoby plnící povinnou službu své říši, nuceně nasazené osoby, váleční zajatci a váleční vězni. O pobytu a osudech právě nuceně nasazených osob v holýšovské muničce vypráví tato kniha.