Svět je černobílý

Jiří Diepolt

Žánr: poezie
Vazba: V2
Formát: 110 x 180 mm
Barevnost: blok 152 stran 1/1
4/0 obálka
Počet stran: 152
ISBN: 978-80-88422-45-7
DPC: 245 Kč
Datum vydání: 14. 06. 2023

V ruce držíte knihu krátkých básní psaných s lehkou (sebe)ironií. Verše se dotýkají jak „klasických“ témat zahrnujících ženy, muže a vzájemné vztahy, tak lehce filozofických témat smyslu života, lásky, duše, stárnutí, života či smrti.

Autor básní, pro něhož představovala tvorba básnické prvotiny určitou formu terapie, čerpá inspiraci ze své barevné životní zkušenosti z téměř třicetiletého manželství, neustálého pozorování světa a nepřímo z genů svého otce, též amatérského básníka.