Vlksice, Střítež, Dobřemilice, Klokočov Historie

Název: Vlksice, Střítež, Dobřemilice a Klokočov Historie
Autor: Jiří Koutník
Žánr: místopisná a historická publikace, bohatě ilustrovaná
K dispozici: 244 ks
Formát: 187 × 270 mm
Barevnost: 4/0 obálka, 4/4 blok
Počet stran: 328 stran 4/4 BO 100g
Vazba: V8
ISBN: 978-80-88422-03-7
DPC: ??? Kč

Anotace:

Jihočeská obec Vlksice se svými osadami Stříteží, Dobřemilicemi a Klokočovem se nachází asi 10 km severovýchodně od Milevska. O dalších zhruba 6 km dále na severo­východ od Vlksic se nachází městys Nadějkov. A právě panstvo z Milevska a Nadějkova určovalo historický vývoj zmíněných vesnic, které z větší části připadaly k panství Milevsko a z menší části pak byly součástí panství Nadějkov. Kniha ukazuje průřez historií od první písemné zmínky až po současnost.
Zdejší kraj patřil díky svému kopcovitému rázu a kamenité půdě vždy mezi chudší oblasti. Lidé tu museli projevovat velkou houževnatost a vytrvalost při zajišťování obživy. Bojovali s nepřízní počasí, museli čelit útrapám, které jim způsobovaly války a nemoci. Někteří rodné vsi opustili, když se jim naskytla vidina lepší budoucnosti pro ně a jejich děti v Novém světě. Přesto však si dlouho udržovali svoje zvyky, řeč a kontakty s původní vlastí.
Autorovi se během genealogického bádání o vlastní rodině podařilo shromáždit hodně zajímavých údajů a příběhů ze života zdejších obyvatel z různých historických období. Tyto informace byly čerpány z četných archivních pramenů, ať už jde o matriky, pozemkové knihy, urbáře, historické mapy, ale také kroniky a vyprávění pamětníků. Kniha popisuje dějiny všech zdejších usedlostí a jejich obyvatel, a tak může napomoci zájemcům o vlastní rodinnou historii při hledání předků, kteří v této oblasti žili. Ale i ti, kteří tu své kořeny nemají a nikdy tu delší dobu nepobývali, mohou prostřednictvím knihy získat zajímavé informace o tomto krásném kraji a zdejších místech spojených s historickými událostmi či pověstmi.