Experimentální poezie

Trilogie – Experimentální poezie

Ladislav Nebeský


Žánr: experimentální poezie
Vazba: V8a
Formát: 151 × 220 mm
Barevnost: 4/0 obálka
Blok:
1. díl blok: 408 stran 1/1 BO 90g
2. díl blok: 496 stran 1/1 BO 90g stran
3. díl blok: 528 stran 1/1 BO 90g stran
ISBN:
1. díl: 978-80-88422-25-9
2. díl: 978-80-88422-26-6
3. díl: 978-80-88422-27-3

Ladislav Nebeský

Díl 1. Kombinatorické hry (1964–1972)
První díl obsahuje relativně úplný soubor nejstarší experimentální poezie Ladislava Nebeského; zahrnuje sbírku Nehra (jako celek nepublikovanou), řadu různorodých cyklů básní a poetických konstelací. Mnohé prozrazují autorovo matematické vzdělání, zvlášť zřetelné je to u binárních básní, které byly v 60. letech autorovým specifikem a dodnes jsou i v mezinárodním kontextu unikátní.
Součástí svazku je i několik textů, v nichž L. Nebeský přibližuje čtenáři dobový kulturní kontext, zejména spolupráci s Jiřím Kolářem a dalšími tvůrci experimentální poezie 60. let. Deníkové zápisky jsou autentickým dokladem vznikání nápadů a jejich proměn, svědectvím o autorově hledání, nalézání i zavrhování poetických forem.Ukázky z prvního dílu:

Díl 2. Neviditelnost a prázdno (1992–2010)

V 90. letech byl Ladislav Nebeský fascinován myšlenkou, že zdrojem poetického zážitku mohou být i mezery, prázdno, různé způsoby čtení neviditelného. V básních tohoto svazku jsou viditelná písmena vodítkem k odhalení písmen neviditelných, napsané je oporou pro čtení nenapsaného,
chybějícího. Autor ukazuje, že je mnoho způsobů, jak to udělat. Čtenář však musí spolupracovat,
teprve tím se mu otvírá cesta k porozumění estetického sdělení. V některých případech mu to autor výkladem svého postupu usnadňuje.
Ukázky z druhého dílu:

Díl 3. Plošné binární básně (2010–2015)

Básně tohoto svazku názorně dokládají oblíbenou tezi, že experimentální poezie je rozkročena mezi literaturu a výtvarné umění. Po roce 2010 Ladislav Nebeský volně navázal na svoji původní myšlenku binárních básní a vypracoval nové, zcela originální konstrukční principy. Cestou k poetickému sdělení je zde konfrontace různorodých obrazců tvořených černými a bílými čtverečky s obsahy nápisů na jejich obvodu. Součástí svazku jsou i texty, ve kterých autor velmi srozumitelně vykládá konstrukční principy plošné binární poezie, a své výklady doprovází názornými
ukázkami.
Vzpomínkový text je zaměřen na poměrně úzký výsek dobového kulturního kontextu; je
z něj patrné, že v druhém období svých básnických aktivit nacházel autor odezvu především u umělců o více než generaci mladších.

Ukázky z třetího dílu:

Ukázka z rukopisu a fotografie autora: