Čocht baroni

& Gauneři z mydlárny

Jiří Vodička


Žánr: beletrie, dobrodružné, nedávná historie
Vazba: V2
Formát: 130 x 200 mm
Blok: 400 stran 1/1 BO 90g
Obálka: 4/4
ISBN: 978-80-88422-01-3
DPC: 360 Kč
Datum vydání: 20 09. 2023

Končící druhá světová válka a poválečné období v pohraničí severních Čech, v příbězích mladistvých teenagerů. Přátelství, nezkrotnost romantika, dobrodružství, humor, podnikavost, odehrávající se v těchto dvou příbězích.

Gauneři z mydlárny
Poslední dny, kuratoria a osudů jeho chovanců s končící druhou světovou válkou, zřízeného v severních Čechách Německým úřadem pro rasovou čistotu, v bývalém sídle mýdlového magnáta, pro chlapecké chovance, internované do toho to zařízení, na převýchovu z rodin, nezaručujících rasovou čistotu Německého národa, pokud v jednom z rodičů internovaného chovance nekoluje v žilách árijská krev.

Čocht baroni
Poválečné severní Čechy, s budovatelským nástupem do totalitního režimu, pod budoucím názvem Rudý sever, s rozvíjejícím se průmyslem, znárodňováním s důlní uhelnou těžbou, v níž podniká skupina mladistvích teenagerů, na rozhraní novodobé zákonné moci, neuznávající nově vznikající socialistické zřízení, podporované diktaturou Sovětské moci.