Lubomír Poživil

Jitka Kňourková

Dokumentačně monografická publikace PhDr. Jitky Kňourkové zachycuje divadelní, rozhlasovou tvorbu a režijní práci v nahrávacím studiu režiséra, autora scénické hudby, vysokoškolského pedagoga a zastánce melodramu jako živoucí hudebně­‑dramatické formy prof. Lubomíra Poživila (1927 – 2020). Zahrnuje období od r. 1948 – 2015. Záměrem publikace je podat souhrnný přehled tvorby Lubomíra Poživila v rámci české divadelní a hudební kultury.
Vedle divadelních režií v mosteckém divadle, kde byly tři hry zakázány buď těsně po uvedení nebo před premiérou (Ibsenova Nora-1953, Slomczynského­‑Osamění 1957, Marceauovo­‑Vajíčko 1959) je věnována pozornost kompletnímu scénickému nastudování Trilogie o Hippo­damii Jaroslava Vrchlického/Zdeňka Fibicha v mosteckém divadle v r. 1954 a dalším Poživilovým režijním počinům.
Pražským obdobím na postu ředitele Městských divadel pražských (1972 – 1990) tvůrčí činnost L. Poživila nekončí. V letech 1979 – 1984 natočil v SUPRAPHONu šestidílnou antologii Českého melodramu, doplněnou dvěma díly melodramu světového (1987 – 1989). Šlo o dílo encyklopedické a průkopnické. Tato publikace zachycuje také jeho režijní tvorbu při uvádění koncertních melodramů, a to i ve velkém orchestrálním provedení. Kromě toho se významně zapsal svou autorskou a režijní prací v Českém rozhlase. Autorka zmiňuje především jeho velké cykly věnované tematice slova a hudby, divadla a hudby a také významným osobnostem jako byl Erik Satie, E. F. Burian a mimořádný hudebník a pianista Glenn Gould.

prof. Lubomír Poživil


(11. 9. 1927 – 17. 8. 2020)
Režisér, dramaturg, muzikolog;
Vzdělání: Obchodní akademie,
Teplice;
1946 – 48 Filozofická fakulta UK;
1952 VŠ AMU;
1946 – 1948 cca 90 relací
v Krušnohorském rozhlase,
dramaturgicko­‑režijní činnost
1952 – 1972 umělecký ředitel
Divadla Pracujících Most
1954 – pov. pedagog DAMU
1968 – 1972 ředitel DISKu
1972 – 1990 ředitel Městská divadla pražská
1969 – jmenován docentem DAMU
1968 – založení studia produkce DAMU
1972 – Zasloužilý umělec
1979 – jmenován řádným vysokoškolským profesorem
1980 – Zlatá deska Supraphonu za rok 1979
Režie inscenace Trilogie Zd.Fibich- J.Vrchlický „Hippo­damie“ jevištně v r. 1954 (premiéry Námluvy Pelopovy 28. 5. , Smír Tantalův 29. 5. , Smrt Hippodamie 30. 5.) dir. J. Daniel, jevištní výtvarník Vl. Hofman; dále v nahrávce SUPRAPHONu- LP 1979 – 1981 a CD 1997 – dir. J. Krombholc, F. Neumann, P. Kühn;
Konzultace a podklady pro monografii J. Mabary „Redefining melodrama the Czech response to music and word.“ Tiskem UMI/USA 1999.
Dílčí studie (E. F. Burian, G. Gould, E. Satie, P. Boulez, scénická a filmová hudba)
Od r. 1998 dramaturg, režisér Mezinárodního festivalu koncertního melodramu, Praha
Pro vydavatelství SUPRAPHON: Antalogie českého a světového melodramu, cca 40 divadelních inscenací, cca 320 prací pro ČT, ČRo, divadla (Most, Kladno, Benešov, Döbeln, DISK, Teplice, MDP Praha, ND Praha, Münster, Baden­‑Baden).
50 LP a CD desek – hudba, slovo; experimentální práce v oblasti zvuku, hudby a slova.

O autorce:

PhDr. Jitka Kňourková
Vystudovala obor němčina­‑francouzština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působí dosud jako tlumočnice a překladatelka v obou jazycích. V osmdesátých letech spolupracovala s revue Světová literatura. Jako tlumočnice spolupracovala s Konferenčním servisem MON (např. tlumočení v Alžírsku na multinárodním technickém projektu), dále s oddělením zahraničních zakázek FSB – např. při natáčení filmu Jiřího Weisse Marta a já s Michelem Piccolim a Marianne Saegebrechtovou, nebo francouzským režisérem Eduardem Molinaro – Okouzlení z proměny, Pierrem Boutronem – Dáma z Berlína a.j.) a po roce 1989 s dalšími agenturami. Jako překladatelka spolupracovala také s nakladatelstvím Slovart (především monografie výtvarných umělců – A. Gaudí, F. Khalo, A. Rodin, Caravaggio a.d.). Působila rovněž jako VŠ pedagog na FŽ­‑UK a jako externí pedagog (2009–2016) na Pedf­‑UK. Od r. 1977 průběžná spolupráce s režisérem Lubomírem Poživilem na jeho projektech věnovaných melodramu pro SUPRAPHON a ČRo a Festival melodramu (Melodramfest) při Společnosti Zdeňka Fibicha. V dubnu 2021 koprodukovala s vydavatelstvím ArcoDiva vzpomínkové 2-CD album výběru režií Lubomíra Poživila v oblasti melodramu pod názvem „Poslední schůzka“.